Ring  for
befaring
959 71 213
OM
Thor Arve Olsen
Takstingeniør Thor Arve Olsen
Takstingeniør Thor Arve Olsen er sertifisert i Norsk Takst og er en erfaren takstmann som har drevet
med takstoppdrag siden 2012. Han eide og jobbet for Thor Arve Olsen Taksering fra 2012-2016 og og var medeier og takstmann i Takstsenteret Innlandet AS fra 2017-2022. Takstsenteret Innlandet AS er avviklet og to av eierne startet hvert sitt nye foretak.
Han har i tillegg mange års erfaring fra byggebransjen og innehar en
solid kompetanse om bygningsmessige forhold. Han utfører takstoppdrag fortrinnsvis i
Lillehammerområdet og store deler av Gudbrandsdalen, men også andre steder i nærområdet.
TA Olsen Takst AS er medlem av Norsk Takst og følger de retningslinjer som gjelder for takstbransjen.
BOOK BEFARING