Takstmann
på Lillehammer
TA Olsen takst AS
Thor Arve
Olsen
Takstingeniør Thor Arve Olsen er sertifisert i Norsk Takst og er en erfaren takstmann som har drevet
med takstoppdrag siden 2012. Han eide og jobbet for Thor Arve Olsen Taksering fra 2012-2016 og og var medeier og takstmann i Takstsenteret Innlandet AS fra 2017-2022. Takstsenteret Innlandet AS er avviklet og to av eierne startet hvert sitt nye foretak.
Han har i tillegg mange års erfaring fra byggebransjen og innehar en
solid kompetanse om bygningsmessige forhold. Han utfører takstoppdrag fortrinnsvis i
Lillehammerområdet og store deler av Gudbrandsdalen, men også andre steder i nærområdet.
TA Olsen Takst AS er medlem av Norsk Takst og følger de retningslinjer som gjelder for takstbransjen.
Tilstandsrapport
Verditakst
Byggelånsoppfølging
Forhåndstakst
Ferdigtakst

Uavhengig kontroll

Vedlikeholdsplaner
Prisliste
Kontakt
Kontakt meg for befaring
TA Olsen Takst AS er et nytt takstforetak på Lillehammer, eid av Thor Arve Olsen. 
Takstingeniør Thor Arve Olsen er sertifisert i Norsk Takst og er en erfaren takstmann som har drevet med takstoppdrag siden 2012. Thor Arve Olsen er medlem av Norsk Takst og følger de retningslinjer som gjelder for takstbransjen.
Følg meg på sosiale medier