Ring  for
befaring
959 71 213
min
prisliste
Tilstandsrapport

Leilighet i blokk og høyhus uten vurdering utvendig og av fellesområder inkl 2 våtrom

9 500,-

Bolig/fritidsbolig inkl 2 våtrom

0-150m2

14 900,-

151-250m2

15 900,-

251-350m3

18 000,-

Over 350m2

22 000,-

Rekkehus/halvpart av tomannsbolig

12 900,-

Fritidsbolig uten innlagt strøm og vann

10 000,-

TILLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT

Frittstående og fullt innredet gjestehus, utleiebolig eller anneks som krever full befaring

Bygget prises etter størrelse iht prisliste

Tilleggsbygg (garasje/uthus) pr stk

1 500,-

Ekstra innredet boenhet

2 000,-

Ekstra våtrom utover 2 inkl, pr stk

1 500,-

Verditakst i rapporten

2 000,-

ANDRE RAPPORTER

Verditakst < 250 m2

8 500,-

Tillegg over 250 m2 og ekstra bygning eller boenhet

1 500,-

Enkel verdivurdering

6 000,-

Byggelånsoppfølging

Forhåndstakst med befaring

8 500,-

Forhåndstakst uten befaring

7 500,-

Ferdigtakst som en del av byggelånsoppfølging

6 500,-

Midtveiskontroll 

Etter medgått tid ihh til timepspris

Uavhengig kontroll

Våtrom og tetthetskontroll, inntil 2 våtrom

9 600,-

Ekstra våtrom pr stk

1 800,-

Registrerte avvik, pr stk

1 800,-

Større prosjekter 

Ta kontakt for pris

Annet

Kjøregodtgjørelse pr km utenfor Lillehammer inkl reisetid

20,-

Andre henvendelser/tjenester 

Etter avtale

Timespris

1 500,-

Tilsendt takst pr post 

500,-

Ved avbestilling av oppdraget mindre enn 24 timer før befaring vil det påløpe et gebyr på kr. 2 000 inkl. mva. Avbestilles oppdraget etter befaring vil det bli fakturert etter medgått tid. 

BOOK BEFARING