Ring  for
befaring
959 71 213
mine
tjenester

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er resultatet av en grundig gjennomgang av bolig som skal selges. 

Etter endringene i avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2022, stilles det strengere krav til riktig dokumentasjon ved salg av bolig. En bolig kan ikke lenger selges «slik den er», men tilstanden må dokumenteres skikkelig. Det er takstmannens oppgave å gå gjennom boligen, og han følger en sjekkliste med de punktene som skal undersøkes og beskrives. Etter befaring produseres en tilstandsrapport som dokumenterer boligens tilstand og dens feil og mangler i form av tilstandsgrader (TG) hvor TG0 er helt nytt og uskadet og TG3 er kritisk tilstand. På bygningsdeler med TG3 gis det også et kostnadsestimat, slik at kjøper får et overslag av hva han kan vente seg av kostnader. 

Når boligens tilstand er inngående beskrevet, kan ikke kjøper komme i ettertid og klage på feil og mangler som faktisk er beskrevet i rapporten. Det er derfor viktig at potensielle kjøpere faktisk leser rapporten og setter seg inn i hva som står der.

Verditakst

En verditakst lages etter en begrenset befaring og oppmåling av boligen. Den beskriver ikke alle feil og mangler slik som i en tilstandsrapport, men inneholder en enkel beskrivelse av boligen. Den anbefales ikke ved salg av bolig, men brukes mest i arvesaker og som dokumentasjon til finansinstitusjoner ved lån og refinansiering.

Byggelånsoppfølging

Dette kreves ofte av banker for å ha kontroll med at entreprenøren bare får betalt for det som er utført og levert. Takstmannen kan kontrollere dette mot kvitteringer og rapportere kostnadene i forhold til byggingens fremdrift.

Forhåndstakst

Dette kreves av banker for å gi trygghet for at lån til bygging/ombygging er innenfor rammen av boligens fremtidige verdi. Ved nybygg beregnes verdien utifra tilsendte tegninger og budsjett. Befaring er som regel ikke nødvendig.

Ved tilbygg/ombygging beregnes den fremtidige totalverdien utifra eksisterende bygg og verdien av det nye. Her er det nødvendig med befaring av eksisterende bygg.

Ferdigtakst

Dette utføres etter avsluttet bygging for å lage en verditakst av det ferdige produktet.

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll tiltaksklasse 1, som er kontroll av fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger og lufttetthet i nye boliger. Tiltakshaver er ansvarlig for å bestille foretak til å utføre kontrollen.

Vedlikeholdsplaner

Vi kan utarbeide vedlikeholdplaner for borettslag, sameier og boligselskap. Dette gir styret en oversikt over hvilke oppgaver som bør prioriteres på kort sikt og på lang sikt, for å ivareta bygningsmassen på best mulig måte.

BOOK BEFARING